Spis treści

 • I. Różne drogi dojścia do władzy 15
 • 1.1. Pasja do polityki na konkretnym przykładzie 16
 • 1.2. Studia, zawód, wykształcenie a kariera polityczna 27
 • 1.3. Działalność społeczna drogą do władzy? 32
 • 1.4. Chcesz być znany? Rozwijaj się! 34
 • 1.5. Z kim przestajesz, takim się stajesz – czyli z kim warto współpracować 35
 • 1.6. Bądź konsekwentny – czyli umiejętność wyznaczania i osiągania celów 37
 • 1.7. Umiejętność publicznego wypowiadania się 39
 • 1.8. Cechy skutecznego polityka 41
 • 1.9. Cechy lidera-przywódcy 42
 • 1.10. Wrodzone predyspozycje do zostania politykiem a możliwości wyuczenia się określonych zachowań 50
 • II. Samorząd lokalny 51
 • 2.1. Wprowadzenie do polityki lokalnej 51
 • 2.2. Partia czy komitet własny? 52
 • 2.3. Bezpartyjny komitet własny – fikcja czy szansa na sukces? 56
 • 2.4. Komitety wodzowskie 56
 • 2.5. Siła i słabość komitetów samorządowych oraz kandydatów bezpartyjnych 59
 • 2.6. Partia polityczna i jej atuty w wyborach samorządowych 60
 • 2.7. Czy samorządowiec = polityk? 63
 • 2.8. Samorząd a polityka 65
 • 2.9. Niezależność czy poparcie partii? 66
 • 2.10. Aktualny włodarz w obliczu kampanii 68
 • 2.11. Specyfika wyborów do rady miasta i gminy 72
 • 2.12. Wybory do rady powiatu 75
 • 2.13. Magia pierwszego miejsca 76
 • 2.14. Kiedy kolejność na liście ma znaczenie? 78
 • 2.15. Czy popularność jest potrzebna? 80
 • 2.16. Sposób na skuteczną przemowę 81
 • 2.17. Analiza okręgu wyborczego 83
 • 2.18. Sztab wyborczy 85
 • 2.19. Program wyborczy 86
 • 2.20. Wizerunek kandydata 90
 • 2.21. Zbieranie podpisów pod listą wyborczą 92
 • 2.22. Nieprawidłowości wyborcze/brudna kampania 95
 • 2.23. Finansowanie kampanii wyborczej (stan na 2017 r.) 99
 • 2.24. Funkcjonowanie urzędu miasta/gminy 103
 • 2.25. Sołtys na wsi władzą jest i basta! 105
 • 2.26. Metody walki z wypaleniem zawodowym 107
 • 2.27. Lojalność w polityce 109
 • 2.28. Podejmowanie trudnych decyzji 111
 • 2.29. Dobór współpracowników 114
 • 2.30. Problemy z realizacją programu wyborczego 116
 • 2.31. Działania dywersyjne wśród podległych pracowników samorządowych 119
 • 2.32. Tworzenie koalicji w radzie gminy, miasta, powiatu i województwa 122
 • 2.33. Prawa i obowiązki radnego 127
 • 2.34. Relacje radnych z włodarzami 129
 • 2.35. Skazany na sukces. Czyli jak wygrać wybory samorządowe? 131
 • III. Polityka ogólnopolska 138
 • 3.1. Miejsce na liście a szanse wyborcze 139
 • 3.2. Jak zorganizować skuteczną kampanię wyborczą? (ulotki, plakaty, hasło wyborcze i inne) 143
 • 3.3. Organizacja sztabu wyborczego i budowanie zespołu 148
 • 3.4. Prowadzenie kampanii bezpośredniej („od drzwi do drzwi”) 150
 • 3.5. Brudna polityka czy etyka w kampanii? 154
 • 3.6. Cisza wyborcza a prowadzenie kampanii 157
 • 3.7. Manipulacje w czasie wyborów 157
 • 3.8. Mobilizacja wyborców, czyli nasza wspólna walka o frekwencję 162
 • 3.9. Analiza okręgu wyborczego 167
 • 3.10. Zarządzanie kryzysem w kampanii 172
 • 3.11. Hejt – zagrożenie naszych czasów 174
 • 3.12. Debaty wyborcze 176
 • 3.13. Planowanie strategii wyborczej 179
 • 3.14. Kampania negatywna – czy się opłaca? 182
 • 3.15. Sytuacje konfliktowe w polityce 183
 • 3.16. Organizacja biura poselskiego/senatorskiego 187
 • 3.17. Funkcjonowanie w mediach, relacje z dziennikarzami 189
 • 3.18. Kobiety w polityce 191
 • IV. Praktyczne przykłady karier politycznych 199
 • 4.1. Nazywam się Szydło, Beata Szydło 199
 • 4.2. Andrzej Duda – dobry kandydat, wyjątkowa kampania 202
 • 4.3. Lucjusz Nadbereżny – jeden z najmłodszych prezydentów w Polsce 212
 • 4.4. Mateusz Cebula – harcerz, który został radnym 212
 • V. Proponowane zmiany w kodeksie wyborczym (2018 r.) 216
 • Zakończenie 219